Om oss

Sedan vår start 1953 har TREDO hjälpt varumärken att bli välkända och framgångsrika. Genom åren har våra uppdragsgivare och deras primära behov styrt vår organisations storlek och kommersiella utveckling.

Om oss

Vår affärsidé "Butiken är vår affär"

Vi utvecklar och optimera affärsmöjligheter för våra uppdragsgivare genom att skapa starka och långsiktiga relationer med dagligvaruhandeln. Genom att engagera oss i butiksrelationer och effektivt bearbeta detaljhandelsplatser strävar vi efter att maximera försäljningspotentialen och säkerställa framgångsrika partnerskap som gynnar alla inblandade.

Uppdragsgivaren i Centrum

Vi har alltid anpassat oss till uppdragsgivarens behov och specifika önskemål. Vår dokumenterade erfarenhetsbank står till våra uppdragsgivares förfogande för ex. tips och idéer, förslag till selektiva och lönsamma kampanjer, inarbetade kundkontakter, lämpligt butiksmaterial samt vår innovativa kompetens för att bygga säljande och lönsamma exponeringar inom olika produkt kategorier.

Moderna verktyg

Genom uppdaterad digital teknik och vårt CRM-system kan både vi och våra uppdragsgivare hela tiden följa utfallet av aktuella arbetsuppgifter, till och med ner på enskild kund. Genom säljkårens kontinuerliga besök når vi butiker som svarar för ca 90 % av dagligvaruhandelns omsättning.

Långsiktighet & passion

Hela vår verksamhet präglas av långsiktighet och passion för att göra lönsamma affärer.  Detta gäller såväl samarbeten som exempelvis utveckling av våra anställda. Genom kontinuerlig utbildning är det vår yttersta strävan att ständigt bli bättre, effektivare och därigenom utvecklas i nära samarbete med våra uppdragsgivare.

Minst en gång per år träffas vi och uppdragsgivarna tillsammans i gemensamt och informativt möte. Vid dessa möten diskuterar vi aktuella frågor av alla slag och ibland fattas beslut om gemensamt agerande.

Läs mer om oss

Värderingar

Detta kan ni förvänta er av oss

Affärsmässighet

Tydligt och gemensamt ansvar för att driva verksamheten framåt. Varje medarbetare tar 100% ansvar för företagets ekonomiska utveckling. Vårt personliga ledarskap handlar om att skapa värde och utövas genom att arbeta tillsammans med och genom varandra.

Uppförande kod

Respektera varandra som individer i vår omvärld, samtidigt skall vi följa lagar och avtal med våra kunder och uppdragsgivare.

Personlig kompetens och erfarenhet

Kunskap, förmåga och vilja att vår kompetens finns på rätt plats och tillfälle för både företagets samt kundernas bästa

Professionellt bemötande och stil

Alltid pålitliga samt med rätt uppträdande. Vi tar alla ansvar, och vi håller vad vi lovar, är en självklarhet

Enkelhet

Vi krånglar inte till det. Men enkla och dokumenterade rutiner och arbetsprocesser blir vår dagliga verksamhet smidig och effektiv.

Vår organisation

Vi är en flexibel organisation

Organisationen

Ett nyckelbegrepp för oss är flexibilitet. Detta utgör en ledstjärna för oss, både i vårt arbete, men även i vårt sätt att organisera verksamheten. 20 personer svarar för den tjänst som alla uppdragsgivare har möjlighet att utnyttja, nämligen personlig försäljning till både butik och kedja. Därutöver har vi via vårt nätverk av olika specialister möjlighet att erbjuda/förmedla önskade tjänster.

Öppna för unika behov

Vid behov/önskan om ett samlat ansvar för svensk dagligvaruhandel kan Tredo erbjuda ett totalansvar för hela marknaden. Genom att endast betala för de tjänster som utnyttjas, kan vi utlova ett kostnadseffektivt samarbete.

Historia

Hjälper varumärken att bli kända

Styrda av uppdragsgivaren

Sedan vår start 1953 har vi hjälpt varumärken att bli välkända. Genom åren har våra uppdragsgivares behov styrt vår organisations storlek och indelning. Under åren har vi tillhandahållit ett brett spektrum av tjänster och även drivit flera säljkårer samtidigt. Idag har vi koncentrerat vår säljkraft till en besökande säljkår om 16 säljare.

Öppna för unika behov

Vid behov/önskan om ett samlat ansvar för svensk dagligvaruhandel kan Tredo erbjuda ett totalansvar för hela marknaden. Genom att endast betala för de tjänster som utnyttjas, kan vi utlova ett kostnadseffektivt samarbete.

Samarbete & struktur

Strukturer framtagna för er nytta

Arbetsprocess

Genom en strukturerad arbetsprocess läggs grunden för framgångsrik försäljning. Då processen hela tiden fortgår, förfinas ständigt mål och medel samt dynamiken hålls vid liv. Via marknadsplan och årsplan säkerställs att alla arbetar mot samma mål.

Utbildning

Kontinuerlig utbildning borgar för att arbetskvaliteten på utfört arbete, hela tiden är hög. Genom att säljkåren besöker butiker som svarar för ca 90 % av svensk dagligvaruhandels omsättning, blir genomslagskraften stor för varumärket, när allt gjorts rätt.

IT-lösningar

Genom uppdaterad IT-teknik och ett utvecklat CRM-system kan hela säljprocessen följas upp och analyseras, för bedömning samt underlag för framtida agerande.

Säljfolder

Tredos säljfolder utgör en professionell presentation av aktuella arbetsuppgifter. Alla kunder får därför se den presentation av Dina produkter som Du själv önskar visa. Ny folder tas fram för varje säljcykel.

Vår vision ”Vi skall vara Sveriges bästa säljkår”

Vi fortsätter utveckla vårt säljerbjudande med unika, engagerade, personliga och kompetenta medarbetare. Detta är det centrala för att genomföra vår strategi och våra mål.

Gemensam tillväxt

Fokus ligger på att vara service-minded och proaktiva med våra uppdragsgivare. Detta täta samarbete säkerställer god organisk tillväxt och kommersiell utveckling inom olika geografiska områden och kundblock.

Unik affärsmodell

Säljbolagets tjänster formas tydligt för uppdragsgivare att förstå och personliga relationer prioriteras genom lokalt aktiva säljberedskap. Med stort och personligt engagemang är vi framtidens vinnare.

Kostnadseffektivitet

Arbetet är kontinuerligt för att bli ännu mer konkurrensdugliga och effektivare på all plan verksamheten och det dagliga arbetet.

Personlig kompetens och erfarenhet

Kunskap, förmåga och vilja att vår kompetens finns på rätt plats och tillfälle för både företagets samt kundernas bästa.

Vår kontinuerligt utbildade och erfarna säljkår gör flexibla lösningar möjligt

Våra mål

Vi ska kontinuerligt kompetensutveckla och attrahera fantastisk personal

Vi ska kontinuerligt kompetens-utveckla och attrahera fantastisk
personal

1.

Vi ska ha lönsam tillväxt och öka omsättningen med 6-8 procent per år

2.

Vi ska bibehålla hållbar resurshantering med effektiv och planerad säljbearbetning

3.

Vi ska optimera arbetsmiljön för anställdas säkerhet samt fysiska- och psykiska hälsa

4.

Vi ska alltid utöva god affärsetik med våra uppdragsgivare, kunder och medarbetare

5.

Vi ska vara det starkaste varumärket bland säljbolag och Sveriges bästa säljkår

6.

Vi ska vara branschens mest kommersiella samt attraktiva arbetsgivare

Vid frågor nå oss

via formuläret

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Copyright © 2021 Tredo AB

- Hemsida av Voice by Visuals